POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222

Služba za granicu

Prati stanje te predlaže i provodi mjere iz područja poslova kontrole prelaska državne granice, zaštite državne granice, radi na utvrđivanju i rješavanju graničnih incidenata i drugih povreda državne granice, te ostvarivanja zakonitosti kretanja i boravka stranaca i osigurava provedbu sustava operativnog nadzora na određenim kategorijama stranaca. Nadzire provođenje potpisanih ugovora o readmisiji, ostvaruje suradnju sa drugim državnim tijelima.

Službom rukovodi voditelj.