POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222
virovitičko-podravska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Terezino Polje

Postaja granične policije Terezino Polje

Postaja granične policije Terezino Polje

Mjesto: Terezino Polje

Adresa: Terezino Polje bb, 33407 Gornje Bazje
Tel.: 033/741 364
Faks: 033/741 364; 741 280 
 
Postaja granične Policije Terezino Polje graniči sa Republikom Mađarskom u ukupnoj dužini granične crte od 37 kilometara, većina državne granice proteže se akvatorijem rijeke Drave koja je ujedno i prirodna granica dok se teritorijalno naslanja na Policijsku postaju Slatina i Pitomača. 

Postaja granične Policije Terezino Polje u djelokrugu svojih poslova obavlja i poslove nadzor i zaštitu državne granice (zelena granica ) te kontrolu prelaska državne granice na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Terezino Polje, odnosno na sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice, rješavanja povreda državne granice i obavljanu drugih poslova određenih zakonom.

Na području postaje nalazi se jedan granični prijelaz:

  • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Terezino Polje
 Policijskom postajom rukovodi načelnik Damir Mijatović
 

Teritorijalna nadležnost

Postaja Granične Policije Terezino Polje graniči sa Republikom Mađarskom u ukupnoj dužini granične crte od 37 kilometara, većina državne granice proteže se akvatorijem rijeke Drave koja je ujedno i prirodna granica dok se teritorijalno naslanja na Policijsku postaju Slatina i Pitomača.