POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222

Policijska postaja Slatina

Policijska postaja Slatina
Mjesto: Slatina
Adresa: Braće Radić 22
Tel.: 033/741 619; 741 639
Faks: 033/741 615
 
 
Policijska postaja Slatina obuhvaća površinu od 782 67 kilometara kvadratnih, na kojoj se nalazi 70 naselja u 5 općina. To su općine Voćin (21 naselje), Nova Bukovica (8 naselja), Mikleuš (5 naselja), Sopje (11 naselja), Čađavica (10 naselja) i područje grada Slatine (15 naselja).
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na spomenutom području živi 23 632 stanovnika. Lokalno stanovništvo živi u nejednako rasprostranjenim naseljima bez znatne koncentracije stanovništva. Površina područja grada Slatine iznosi 156 kilometara kvadratnih i na spomenutoj površini živi ukupno 13 686 stanovnika.
Državna granica proteže se u dužini od 28 kilometara, odnosno 22 kilometra rijeke Drave i 2 kilometara kopnene granice. Policijska postaja teritorijalno graniči sa Policjiskom upravom Osječko-baranjskom na istoku, sa Policijskom postajom Orahovica na jugoistoku, na jugu sa Policijskom upravom požeško-slavonskom, na zapadu sa Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, na sjeverozapadu sa Policijskom postajom Virovitica te na sjeveru sa Republikom Mađarskom.

Uz razgranatu cestovnu i željezničku infrastrukturu, za napomenuti je da se postajno područje nalazi na vrlo važnom sjecištu putova prema istoku Hrvatske koje pokrivaju državne ceste D2 (Zagreb-Našice-Osijek)  i D34 (Zagreb-Donji Miholjac-Osijek), te glavni željeznički pravac Zagreb-Osijek.

Postajom rukovodi načelnik Krunoslav Sertić.

 

Teritorijalna nadležnost

Policijska postaja Slatina pokriva područje:

  • grada Slatine sa prigradskim naseljima i dio naselja koji pripadaju općini Sopje
  • općine Mikleuš, Novu Bukovicu i dio općine Čađavica
  • općinu Voćin
  • općine Čađavica i Sopje koji se proteže uz državnu granicu sa Republikom Mađarskom