POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222
virovitičko-podravska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Pitomača

Policijska postaja Pitomača

Policijska postaja Pitomača

Mjesto: Pitomača  

Adresa: Ljudevita Gaja 58
Tel.: 033/741 739 
Faks: 033/741 715
Policijska postaja Pitomača nalazi se u sjeverozapadnom dijelu županije  i obuhvaća područje od 176,3 kvadratna kilometra. Stacionirana je u općinskom središtu Pitomača  sa 5 646 stanovnika. Na području općine Pitomača u po zadnjem popisu od 2011. godine prebiva 10 059 stanovnika u 12 naselja.
U administrativno-teritorijalnom smislu postaja djeluje na području općine Pitomača, odnosno na području naselja Pitomača, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica, Kladare, Grabrovnica, Dinjevac, Mala Črešnjevica, Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica i Otrovanec.

Specifičnost teritorijalnog područja koje pokriva Policijska postaja Pitomača karakterizira ravničarska konfiguracija terena koji je većim djelom prekriven oranicama i šumom, dok je na nešto višem južnom djelu zasađen vinogradima. Kroz taj dio teritorija prolaze cestovni i željeznički pravci koji vežu istočnu i zapadnu Hrvatsku, odnosno prolazi državna cesta D-2 (Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Našice-Osijek-Vukovar), te  željeznička pruga Osijek-Virovitica-Koprivnica-Zagreb (Varaždin).

Postaja se nalazi na krajnjem zapadnom djelu Policjiske uprave Virovitičko-podravske, a teritorijalno graniči s Policijskom postajom Virovitica, te Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom, kao i s Republikom Mađarskom, gdje granica dijelom prolazi kopnom, a dijelom tokom rijeke Drave.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Renato Greguraš.

Teritorijalna nadležnost

  • općina Pitomača
  • naselja: Pitomača, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica, Kladare, Grabrovnica, Dinjevac, Mala Črešnjevica, Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica i Otrovanec