POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222
virovitičko-podravska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Orahovica

Policijska postaja Orahovica

Policijska postaja Orahovica
Mjesto: Orahovica
Adresa: Stjepan Mlakar 3
Tel.: 033/741 139
Faks: 033/741 115


Policijska postaja Orahovica nalazi se u istočnom dijelu Županije Virovitičko-podravske i proteže se na 436 kvadratnih kilometara. Prema popisu stanovnika iz 2011. godine, Grad Orahovica broji 5 304 stanovnika, dok na širem području sa Općinama Čačinci, Zdenci i Crnac obitava 11 466 stanovnika u ukupno 44 naselja.
Na području koje pokriva Policjiska postaja Orahovica ukupna dužina državnih cesta iznosi 17 kilometara od kojih 14 kilometara otpada na državnu cestu D-2 (od izlaska iz mjesta Feričanci do mosta preko rijeke Vojlovice između mjesta Čačinci i Mikleuš), te 3 km na državnu cestu broj 314 (od raskrižja ulica S. Mlakara-B. Jaklića-B. Jelačića u gradu Orahovica do spajanja sa državnom cestom broj 2), županijskih cesta 44 kilometara lokalnih cesta 23 kilometara, te 894 kilometara ulica u naseljenim mjestima. Također preko područja koje teritorijalno pokriva Policjiska postaja Orahovica prolazi važan željeznički pravac Zagreb-Osijek. Kroz teritorij Policijske postaje Orahovica proteže se državna cesta D-2 na kojoj je gustoća prometa vrlo velikog inteziteta.

Policijskom postajom rukovodi načelnik  Miroslav Babić

Teritorijalna nadležnost

Policijska postaja Orahovica pokriva područje:
  • grada Orahovice
  • prigradskih naselja: Bijeljevina Orahovačka, Crkvari, Dolci, Donja Pištana, Duzluk, Gornja Pištana, Karlovac Fer., Magadinovac, Nova i Stara Jošava i Šumeđe. Područje Općine Čačinci s pripadajućim naseljima Brezovljani V., Bukvik, Humljani, Krajna, Krasković, Kokočak, Paušinci, Prekoračani, Pušina, Rajino polje, Sl. Drenovac i Vojlovica. Područje Općine Zdenci sa naseljima Bankovci, D. Predrijevo, D. Međa, Grudnjak, Kutovi, Zokov Gaj i Obradovci, te područje Općine Crnac s naseljima Breštanovci, Krivaja, Mali i Veliki Rastovac, Milanovac, Staro i Novo P. Polje, Suha Mlaka i Žabnjača