POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222

Gdje izraditi vozačku dozvolu?

Građani sa područja grada Virovitice, zatim općine Š. Bukovica, Lukač, Gradina, Suhopolje, mogu izraditi vozačku dozvolu u Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj, Odsjeku za upravne poslove, Trg b. J. Jelačića 19., Virovitica. Soba 7.

Građani sa područja grada Slatine, zatim općina Sopje, Voćin, Nova Bukovica, Mikleuš, Čađavica, mogu izraditi vozačku dozvolu u Policijskoj postaji Slatina, Braće Radića 22., Slatina.

Građani sa područja grada Orahovice, zatim općina Zdenci, Čačinci i Crnac mogu izraditi vozačku dozvolu u Policijskoj postaji Orahovica, Stjepana Mlakara 3, Orahovica.


Građani sa područja općine Pitomača, u koju spadaju mjesta: Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Velika Črešnjevica, Mala Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica, Kladare, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica mogu izraditi vozačku dozvolu u Policijskoj postaji Pitomača, Ljudevita Gaja 58.
 

 Izdavanje vozačke dozvole (prvi put)

1. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2 u policijskoj upravi, odnosno postaji prema mjestu prebivališta.

2. Uz zahtjev se prilaže:

  1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
  2. liječničko uvjerenje – ne starije od 15 mjeseci
  3. dvije fotografije veličine 30x35 mm
  4. 35,00 kn u državnim biljezima
  5. dokaz o uplati 35,00 kn za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR63, poziv na broj 7005-20077-OIB  
  6. osobna iskaznica