POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222

Poziv na testiranje

28. lipanj 2018. -

POZIV NA TESTIRANJE 

KANDIDATIMA/KINJAMA 


koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 04. lipnja 2018. godine, za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ka u Ministarstvu unutarnjih poslova, na radno mjesto 


1. POLICIJSKA POSTAJA VIROVITICA
- pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju 

2. SLUŽBA KRIMINALISTIČKE POLICIJE
- voditelj Odsjeka kriminalističke tehnike

koje će se održati dana 04.07.2018. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Policijske uprave virovitičko-podravske, na adresi: Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19, (sala za sastanke). 

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.

Osobe koje nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas.


PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) 

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane internim oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova. 
Kandidati koji nisu pristupili testiranju ne smatraju se više kandidatima u postupku.


3. Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) dana 04.07.2018. godine sa početkom u 11,00 sati, na adresi: Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19, (sala za sastanke). 
 

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će osobno obaviješteni putem telefona. 

Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

  Povjerenstvo za provedbu internog oglasaVijesti za aktualni mjesec:


16.7.2018.Upravljali automobilom sa 4.71 i biciklom sa 4.19 alkohola
16.7.2018.Prometne nesreće alkoholiziranih vozača
16.7.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
13.7.2018.Narušavanje javnog reda i mira od strane više osoba
13.7.2018.Poziv na prometne radionice u knjižnici
13.7.2018.Pojačani nadzor prometa
13.7.2018.Bez vozačke dozvole upravljao traktorom sa 3.06 alkohola
13.7.2018.Pronalazak dvije ručne bombe
10.7.2018.Odluka
9.7.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
9.7.2018.Nelegalna trgovina duhanom
2.7.2018.Prometna nesreća vozača sa 1.96 alkohola
2.7.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
2.7.2018.Poziv na razgovor kandidatima/kinjama


str.: 1 od 1. Ukupno: 14 zapisa.