POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222

Odluka

10. srpanj 2018. -

                                       

                  REPUBLIKA HRVATSKA

    MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA         

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Broj: 511-16-04-1-3034/8-18

Virovitica, 10.07.2018. godine

 

                Na temelju članka 4. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj: 112/17 i 12/18 - u daljnjem tekstu Kolektivni ugovor) i članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) u provedenom postupku oglasa za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske donosi

                                                                                                         ODLUKU

I.

            U oglasnom postupku za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu virovitičko-podravsku, Službu zajedničkih i upravnih poslova, Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Virovitica i Virovitičko-podravska županija na radno mjesto djelatnik na tekućem održavanju - domar izabran je kandidat Marko Horvat rođen 09.10.1996. godine. 

II.

            Po izvršnosti ove Odluke s izabranim kandidatom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto iz točke I. ove Odluke, kojim će se utvrditi dan početka rada, probni rad te ostala prava i dužnosti. 

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

IV.

            U skladu s odredbom članka 4. stavka 4. Kolektivnog ugovora, Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici državnog tijela koje je raspisalo oglas, a dostava svim kandidatima smatra se izvršenom osmog dana od dana objave. 

V.

            Protiv ove Odluke kandidat u postupku ima pravo prigovora ministru unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

Dostaviti:                                                                                                          N A Č E L N I K

                                                                                                                   POLICIJSKE UPRAVE

  1. Kandidatima – svima, javnom objavom                                           

na web stranici PU virovitičko-podravske,                                     Siniša Knežević

  1. Pismohrana, ovdje.-

                                      

           Vijesti za aktualni mjesec:


16.7.2018.Upravljali automobilom sa 4.71 i biciklom sa 4.19 alkohola
16.7.2018.Prometne nesreće alkoholiziranih vozača
16.7.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
13.7.2018.Narušavanje javnog reda i mira od strane više osoba
13.7.2018.Poziv na prometne radionice u knjižnici
13.7.2018.Pojačani nadzor prometa
13.7.2018.Bez vozačke dozvole upravljao traktorom sa 3.06 alkohola
13.7.2018.Pronalazak dvije ručne bombe
10.7.2018.Odluka
9.7.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
9.7.2018.Nelegalna trgovina duhanom
2.7.2018.Prometna nesreća vozača sa 1.96 alkohola
2.7.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
2.7.2018.Poziv na razgovor kandidatima/kinjama


str.: 1 od 1. Ukupno: 14 zapisa.